प्युठानमा फेरि सलह भित्रियाे सलह, टिन र थाल ठटाएर भगाइँदै

प्युठानमा फेरि सलह भित्रियाे सलह, टिन र थाल ठटाएर भगाइँदै