वर्षका कारण ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द

वर्षका कारण ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द