आज गुरु पूर्णिमा, गुरुलाई सम्मान गर्दै मनाइँदै

आज गुरु पूर्णिमा, गुरुलाई सम्मान गर्दै मनाइँदै