'सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नेबारे निर्णय भएको छैन'

'सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नेबारे निर्णय भएको छैन'