कोरोना भाइरसले पशुपतिनाथ मन्दिरलाई १२ सातामा १० करोड रुपैयाँ घाटा

कोरोना भाइरसले पशुपतिनाथ मन्दिरलाई १२ सातामा १० करोड रुपैयाँ घाटा