ब्राजिल बन्याे संसारको दोस्रो सबैभन्दा प्रभावित देश, राष्ट्रपतिको चौतर्फी आलोचना

ब्राजिल बन्याे संसारको दोस्रो सबैभन्दा प्रभावित देश, राष्ट्रपतिको चौतर्फी आलोचना