ट्रम्पले खाइरहेको औलोको औषधिबाट कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने खतरा उच्च

ट्रम्पले खाइरहेको औलोको औषधिबाट कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने खतरा उच्च