भ्रष्टाचार अभियोगमा सेनाका कर्नेल बर्खास्त, झन्डै २ करोड जरिवाना

भ्रष्टाचार अभियोगमा सेनाका कर्नेल बर्खास्त, झन्डै २ करोड जरिवाना