रुसमा तीन लाख मानिस कोरोनाबाट संक्रमित, विश्वभर करिब ५० लाख मानिस कोरोनाको चपेटमा

रुसमा तीन लाख मानिस कोरोनाबाट संक्रमित, विश्वभर करिब ५० लाख मानिस कोरोनाको चपेटमा