थाई एयरवेजमा आर्थिक संकट, निजीकरणको तयारी

थाई एयरवेजमा आर्थिक संकट, निजीकरणको तयारी