रोल्पा अस्पतालको आइसोलेशनमा रहेका युवककाे मृत्यु

रोल्पा अस्पतालको आइसोलेशनमा रहेका युवककाे मृत्यु