‘बीउ र मल नपाए भोकमरीको भाइरस आउँछ’

‘बीउ र मल नपाए भोकमरीको भाइरस आउँछ’