नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट दोस्रो व्यक्तिको पनि मृत्यु

नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट दोस्रो व्यक्तिको पनि मृत्यु