खुलेको १ घण्टामै सेयर बजारको सर्किट ब्रेक

खुलेको १ घण्टामै सेयर बजारको सर्किट ब्रेक