नेपाल टेलिकमको ९ महिनामा आम्दानी ६७ करोड घट्यो

नेपाल टेलिकमको ९ महिनामा आम्दानी ६७ करोड घट्यो