गिरफ्तार हुनुपरे आफू तयार रहेको टेस्ला प्रमुख मस्कको भनाइ

गिरफ्तार हुनुपरे आफू तयार रहेको टेस्ला प्रमुख मस्कको भनाइ