कालिमाटी तरकारी बजारमा खुद्रा व्यापार बन्द, पैदल यात्री र उपभोक्ताको प्रवेशमा पनि रोक

कालिमाटी तरकारी बजारमा खुद्रा व्यापार बन्द, पैदल यात्री र उपभोक्ताको प्रवेशमा पनि रोक