सावधान: बाहिर निस्किदै हुनुहुन्छ ? आजबाट प्रहरीको विशेष टोली परिचालन

सावधान: बाहिर निस्किदै हुनुहुन्छ ? आजबाट प्रहरीको विशेष टोली परिचालन