आलिया–कट्रिनाको मिलन, हेरेको हेर्‍यै भए रणबीरः

आलिया–कट्रिनाको मिलन, हेरेको हेर्‍यै भए रणबीरः