पोखराबाट ५० फ्रान्सेली उद्धार गर्न बुद्धको जहाज जाँदै

पोखराबाट ५० फ्रान्सेली उद्धार गर्न बुद्धको जहाज जाँदै