पोखराको क्वारेन्टाइनमा एक नेपालीको मृत्यु

पोखराको क्वारेन्टाइनमा एक नेपालीको मृत्यु