आइसोलेसनमा राखिएका युवकको मृत्यु

आइसोलेसनमा राखिएका युवकको मृत्यु