यस्ताे छ श्रीले सार्वजनिक गरेकाे नयाँ भाडादर, कहाँ जान कति पर्छ ?

यस्ताे छ श्रीले सार्वजनिक गरेकाे नयाँ भाडादर, कहाँ जान कति पर्छ ?