आजदेखि विदेशी पर्यटकले पदयात्रा गर्न नपाउने

आजदेखि विदेशी पर्यटकले पदयात्रा गर्न नपाउने