कोरोना भाइरसले प्रभावित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काममा फर्किएनन् चिनियाँ प्राविधिक

कोरोना भाइरसले प्रभावित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काममा फर्किएनन् चिनियाँ प्राविधिक