मान्छेबाट जनावरमा पनि सर्‍यो कोरोना भाइरस

मान्छेबाट जनावरमा पनि सर्‍यो कोरोना भाइरस