अमेरिका-तालिबान ऐतिहासिक वार्तासँगै रोकियो १८ वर्षे युद्ध

अमेरिका-तालिबान ऐतिहासिक वार्तासँगै रोकियो १८ वर्षे युद्ध