कोभिड १९ : मृत्यु हनेको संख्या २ हजार १ सय २१ पुग्यो

कोभिड १९ : मृत्यु हनेको संख्या २ हजार १ सय २१ पुग्यो