कालापानी जाँदै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल

कालापानी जाँदै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल