अध्यक्ष प्रचण्ड बस्दै आएकाे घर घेराउ गर्ने तयारी

अध्यक्ष प्रचण्ड बस्दै आएकाे घर घेराउ गर्ने तयारी