मास्कको अभाव हुने वितिकै बेइजिङले निर्माण गर्‍यो नयाँ उद्योग

मास्कको अभाव हुने वितिकै बेइजिङले निर्माण गर्‍यो नयाँ उद्योग