पाँच जलविद्युत् आयोजना २३ अर्बभन्दा बढी लगानीमा बन्दै

पाँच जलविद्युत् आयोजना २३ अर्बभन्दा बढी लगानीमा बन्दै