‘उपत्यका भित्रने नाकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा हुनुपर्छ’

‘उपत्यका भित्रने नाकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा हुनुपर्छ’