गण्डक जलविद्युत् केन्द्रमा उत्पादन शुरु

गण्डक जलविद्युत् केन्द्रमा उत्पादन शुरु