पाल्पामा भूकम्पले भत्काएका ४३ भवन निर्माण

पाल्पामा भूकम्पले भत्काएका ४३ भवन निर्माण