सुनिल बल भन्छन् "नचिताएको परिस्थितिमा गोल गरेँ"

सुनिल बल भन्छन् "नचिताएको परिस्थितिमा गोल गरेँ"