धोका के हो ? महिला पुरुषको संख्या बराबरी !

धोका के हो ? महिला पुरुषको संख्या बराबरी !