भारतको प्याज प्रतिवन्धले नेपाललाई छोएन !!

भारतको प्याज प्रतिवन्धले नेपाललाई छोएन !!