१ सय ८ मेगापिक्सल क्षमताको क्यामराजडित मोबाइल फोन सार्वजनिक

१ सय ८ मेगापिक्सल क्षमताको क्यामराजडित मोबाइल फोन सार्वजनिक