नेवार समुदायमा आज म्हः (आत्म) पूजा मनाइँदै

नेवार समुदायमा आज म्हः (आत्म) पूजा मनाइँदै