चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’को अहिलेसम्मको व्यवसाय कति ?

चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’को अहिलेसम्मको व्यवसाय कति ?