अमेरिकी हवाई आक्रमणमा ३० सर्वसाधारणको मृत्यु

अमेरिकी हवाई आक्रमणमा ३० सर्वसाधारणको मृत्यु