गोरखा दरबारबाट हनुमानढोकाका लागि फूलपाती पठाइयो

गोरखा दरबारबाट हनुमानढोकाका लागि फूलपाती पठाइयो