आयो एमआईको १०८ मेगापिक्सल क्यामरा भएको फोन, कति पर्छ मूल्य ?

आयो एमआईको १०८ मेगापिक्सल क्यामरा भएको फोन, कति पर्छ मूल्य ?