सामसङ्ग ग्यालेक्सी ए१०एस अब नेपालमा, कति पर्छ मूल्य ?

सामसङ्ग ग्यालेक्सी ए१०एस अब नेपालमा, कति पर्छ मूल्य ?