जहाज कुराउँछन् नेता, आपत्ति जनाउनेलाई राजावादीको आरोप

जहाज कुराउँछन् नेता, आपत्ति जनाउनेलाई राजावादीको आरोप