अस्पतालमै मिर्गौलाको कालोधन्दा, नाम चलेकै डाक्टर सम्लग्न

अस्पतालमै मिर्गौलाको कालोधन्दा, नाम चलेकै डाक्टर सम्लग्न