रविले हिरासतबाटै भने- मेराे देशमा न्याय मरेको छैन भन्ने विश्वास अझै छ

रविले हिरासतबाटै भने- मेराे देशमा न्याय मरेको छैन भन्ने विश्वास अझै छ