३२ मेगावाटको करुवा सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने

३२ मेगावाटको करुवा सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने