लगातार घटेको शेयर बजारमा हरियाली, लगानीकर्ताको आत्मबल बढ्यो !

लगातार घटेको शेयर बजारमा हरियाली, लगानीकर्ताको आत्मबल बढ्यो !